2015

 

 

 

 

 
Tarzycjusz Buliński, Marta Rakoczy (red.), Communicare: Almanach antropologiczny.
Szkoła/pismo
, t. V, Warszawa 2015
spis treści
 

 

 

​​

 
"Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia" 
nr 1, 2015
zobacz numer
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014

 


 

 

 

 

„Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014
Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski, Mariusz Ziółkowski (red.) 
tom specjalny dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu
spis treści

 

 

 

Anna Kwaśniewska (red.), Jem jo rëbôk...  Rybołówstwo  na Kaszubach. Tradycja  i współczesność, Wieżyca 2014

 

 

Andrzej P. Kowalski, Antropologia zamierzchłych znaczeń, Toruń 2014.

 

 

 

 

 


 

2013

 


 

 

Wojciech Bęben, Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.


 

 

Andrzej P. Kowalski,Mit a piękno. Z badań nad pochodzeniem sztuki,Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram,2013.

 

 

 

 

 


 

2012

 


 

 

 

Monika Milewska, Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2012.

 

 

Jacek Splisgart, Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych dawniej i dziś, Wrocław: PTL, 2012.

 

 

 

 

 


 

2011

 


 

 

Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

 

 

 

 

 


 

2010

 

 


 

 

Józef Borzyszkowski, Antropologia Kaszub i Pomorza : badania, kultura, życie codzienne, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2010.

 

 

Andrzej P. Kowalski, Ewa Bugaj (red.), Estetyka w archeologii: antropomorfizacje w pradziejach i w starożytności, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

 

 

 


 

2009

 


 

 

Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2009.

 

 

Mariusz Kairski, Łukasz Krokoszyński, Paweł Chyc, Iwona Stoińska-Kairska, Estudio antropológico para crear la propuesta de la reserva territorial Yavarí-mirím (Loreto), Perú, Lima: Asociación Interétnica del Desarollo de la Selva Peruana, 2009

 

 

 

Anna Kwaśniewska, Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze, Gdańsk:  Instytut Kaszubski, 2009.

 

 

 

 

 


 

2007

 

 


 

 

Andrzej P. Kowalski, Artur Dobosz (red.), Bezpieczeństwo ontologiczne, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Epigram", 2007.

 

2006

 

Wojciech Bęben, Dzieci kazuara, Lublin: Gaudium, 2006.

 

 

Tarzycjusz Bulinski, Mariusz Kairski (red.), Sny, trofea, geny, zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.

 

Anna Kwaśniewska, Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od końca XIX w. do  1939 r., Gdańsk: Wyd. UG,  2006.

 

2005

Józef Borzyszkowski, The Kashubs, Pomerania and  Gdańsk, [tłum. Tomasz Wicherkiewicz], Gdańsk-Elbląg: Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005.

 

2004

Wojciech Bęben, Mały świat wokół wulkanu. Tradycyjne normy zwyczajowe w życiu wyspiarzy Biem w Papui Nowej Gwinei. Warszawa: Wydawnictwo DiG,  2004.

 

Józef Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury, Gdańsk-Elbląg: Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004

 

 

Józef Borzyszkowski, A. Klejna, Boże Męki. Krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach, Gdańsk-Pelplin : Instytut Kaszubski, Bernardinum, 2004.

 

2003

 

Andrzej P. Kowalski, Bogusław Gediga (red.), Estetyka w archeologii, Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2003.

 

 

 

 

Andrzej P. Kowalski, Anna Pałubicka (red.), Konstruktywizm w humanistyce,

Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Epigram", 2003.