Archiwum wydarzeń

 

rok akademicki 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład pracownika naszego zakładu


 

 


 

Pracownik naszego zakładu dr Jacek Splisgart będzie miał wykład w ambasadzie Japonii. Temat wystąpienia to Obrzędowość w życiu codziennym Japończyków.
 

Wykład odbędzie się 24 września o godz. 17.30 na Wydziale Informacji i Kultury w Ambasadzie Japonii (Aleje Ujazdowskie 51, IV piętro) w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje profesorskie


 

3 sierpnia br. prof. Wojciech Bęben - kierownik Zakładu Etnologii i Atnropologii Kulturowej UG oraz prof. Andrzej Kowalskipracownik naszego zakładu, otrzymali z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie. Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja


 

Przypominamy, że trwa rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie na etnologię (do połowy września). Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów.

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny "Etnoklimaty" - 7 edycja


 

Muzeum Etnograficzne w Toruniu ogłasza 7. edycje konkursu fotograficznego Etnoklimaty!

 

 

 

 

Celem konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, kulturą popularną.

 

Zachęcamy do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, które odwiedzamy podczas różnorakich podróży.
 

 


Termin nadsyłania zgłoszenia i prac na konkurs mija dnia 31 października 2015 r.

 

Prace należy wysłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora (szczegóły podane w regulaminie konkursu).
 

- Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy         Strona konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wymiany


 

Program wymiany międzynarodowej MIRAI oferuje wyjazd naukowy do Japonii. Zgłoszenia do 20 września. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Sacrum i profanum w drewnie"


 

 

 

 

Zgłoszenia na obóz do 31 lipca 2015 r.

 

Prace na konkurs fotograficzny należy nadsyłać do 31 sierpnia 2015 r.

 

 

Główną nagrodą w konkursie jest udział w 6-dniowej wizycie studyjnej w Norwegii (w tym są opłacone koszty przelotów samolotem, noclegów i wyżywienia). 

 

 

Przedmiot konkursu:

 

1. Przedmiotem  konkursu są autorskie fotografie dotyczące szeroko rozumianego zakresu architektury drewnianej w województwie podkarpackim;

 

2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze województwa podkarpackiego;

 

3. Zachęca się do fotografowania mniej znanych i rozpowszechnianych, a także zapomnianych obiektów, które ze względu na swoje walory historyczne i architektonicznie zasługują na uznanie i pamięć o dawnych czasach.

 
 
 
Prace należy nadsyłać do 31 sierpnia 2015 r.

 

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na stronie organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd na badania terenowe na Powiślu oraz Pomorzu Wschodnim i Zachodnim


 

 

 

Projekt badań na Powiślu (lato 2015) - zgłoszenia do 31 lipca

 

 

Temat: Cmentarzysko ewangelickie w Nowym Monasterzysku oczami mieszkańców wsi


Termin: dowolne 1-2 tygodnie pomiędzy 23 sierpnia a 20 września 2015 r.

 

Prowadzący i kontakt: dr M. Kairski


Liczba miejsc: 2    (do przemyślenia wymiana osób prowadzących badania)
 

Zgłoszenia do 31 lipca.

 


Wyjazd, przy spełnieiu standardowych kryteriów odnośnie praktyk, będzie zaliczony jako obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów po I i II roku etnologii.

 

 

Badania będą towarzyszyć pracom archeologicznym prowadzanym przez mgr Wacława Kulczykowskiego z naszego Instytutu, który prowadzi prace na XVII-wiecznym cmentarzu ewangelickim w Nowym Monasterzysku (gm. Młynary), niedaleko Elbląga.


Badania etnograficzne polegają na wstępnym poznaniu relacji mieszkańców wsi o cmentarzysku i jego historii. Wieś jest zamieszkana przez osoby przybyłe tuż po II Wojnie Światowej w ramach akcji przesiedleńczych. Być może tego rodzaju badania pozwoliłyby poznać obraz cmentarza i jego otoczenia przed jego dewastacją.

 


Studenci mają zapewnione zakwaterowanie we wsi oraz wyżywienie.

 

Ponadto prowadzący wykopaliska oraz Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko pomoże wskazać osoby, które chętnie wezmą udział w wywiadzie z praktykantami - co jest bardzo ważne i pomocne w przypadku pierwszych badań etnograficznych. 

 

________________________________

 

2 projekty badań na Pomorzu (lato 2015) - zgłoszenia do 30 lipca

 


Temat: Pamięć zbiorowa i dziedzictwo kuturowe społeczności postmigracyjnych

(Badania na Pomorzu Zachodnim)


Termin: 17 sierpnia - 31 sierpnia 2015 r.

 

Prowadzący i kontakt: prof. A. Kwaśniewska
 

Liczba miejsc: 4    (decyduje kolejność zgłoszeń)
 

Zgłoszenia do 30 lipca.

 


Badania w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów po I i II roku (w przypadku I roku istnieje możliwość zaliczenia praktyk awansem).

 

 

Istnieje możliwość realizacji badań własnych studentów. Przed badaniami studenci zostaną zapozani z problematyką, narzędziami i metodami badań.


Studenci mają zapewniony nocleg w kwaterach agroturystycznych, wyżywienie i zwrot koszty dojazdów.

 

 

 

 

Temat: Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego (Badania na Pomorzu Wschodnim)


Termin: 1-14 września 2015 r.


Wynagrodzenie: 1800 zł oraz nocleg w kwaterach agroturystycznych, wyżywienie, pokrycie kosztów dojazdu i przejazdów lokalnych.

 

Prowadzący i kontakt: prof. A. Kwaśniewska


Liczba miejsc: 6    (są już deklaracje pięciu osób - zostało jedno miejsce, chyba, że ktoś zrezygnuje)

 

Uwaga! Badania są płatne dla studentów studiów magisterskich i po III roku licencjatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Objazd naukowy studentów etnologii po muzeach na Pomorzu (21.05.2015)


 

 

21 maja studenci etnologii z prof. A. Kwaśniewską odbyli objazd naukowy po Pomorzu. Jego celem było rozszerzenie wiedzy uzyskanej na wykładach i pokazanie zróżnicowania kulturowego Pomorza.

 

Region ten był przez wieki miejscem styku i przenikania się kultur; po 1945 r. wschodnią i zachodnią część opuściła ludność niemiecka, a na jej miejsce przybyli osadnicy z różnych regionów Polski. W Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie zobaczyliśmy jak żyła ludność niemiecka, w Klukach - Słowińcy, a w Nadolu - Kaszubi.

 

 

      

 

 

 

 

Szczególnie duże zainteresowane wzbudziły

"żywe artefakty" czyli zwierzęta  i rośliny

hodowane w zagrodach i ogródkach

oraz karczmy.

 

Jak widać, humory dopisały.

 

 

Dla zainteresowanych zdjęcia

w większym rozmiarze dostępne są tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy numer Etnografii


 

 

Czasopismo Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia powstało z myślą o rozpowszechnianiu tekstów na temat doświadczeń terenowych.

 

Pragniemy by na jego łamach ukazywały się studia i analizy prezentujące różnorodność sposobów ludzkiego bycia w świecie.

 

 

Etnografia ma służyć nie tylko prezentacji bieżących wyników i prowadzonych projektów, lecz także ułatwiać dyskusję dotyczącą możliwości i ograniczeń poszczególnych metod badawczych sytuujących się w obrębie szeroko rozumianej etnografii i antropologii kulturowej.

Naszym celem jest, by łamy czasopisma stanowiły platformę środowiskowej debaty, pozwalając wybrzmieć różnym głosom i podejściom.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym numerem, który zawiera m.in. recenzje dwóch studentek etnologii gdańskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny "Spojrzenie na Wschód" - 2015


 

 

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza serdecznie do udziału w kolejnej edycji fotokonkursu „Spojrzenie na Wschód”.

 

 

 

 

Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej i badań wschodoznawczych tj. interdyscyplinarnych badań obszaru Europy Wschodniej, Kaukazu, Azji Środkowej i Syberii. W konkursie udział wziąć mogą studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką szeroko rozumianego Wschodu.


 

Tematyka:

 

- obszar postradziecki (Europa Wschodnia, Azja Środkowa i Syberia, Kazukaz): krajobraz, przyroda, mieszkańcy, życie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne


- związki obszaru postradzieckiego i jego mieszkańców z Polską oraz światem

 

 


Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:


1) ZAKLĘTA DUSZA - portret mieszkańców Wschodu,


2) Z NUTĄ NOSTALGII – zdjęcia krajobrazowe,


3) ŻYCIE W OBRAZACH – seria zdjęć reportażowych (minimum 3 zdjęcia)


4) „NA SKRÓTY” – dla tych, którzy jeszcze na Wschodzie nie byli, ale potrafią zaaranżować jego reprezentację (np. stroje, kulinaria, taniec)

 


Prace konkursowe należy dostarczać do dnia 5 czerwca 2015.

 

 

- Regulamin konkursu                                                           Kontakt:

                                                                                             Sekretarz konkursu: Ewelina Ebertowska

- Formularz zgłoszeniowy                                                      tel. +48 666-828-459 // e-mail

 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 12-go czerwca podczas w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu oraz na stronie internetowej Instytutu Wschodniego.

 

 


 

 

 

Wykład gościnny dla etnologii


 

 

Dnia 28 maja (czwartek) w ramach zajęć z Kultury i Społeczeństwa Japonii odbędzie się wykład gościnny pt. "Kino i teatr Japoniii lat '60-'80. Czas Nowej Fali i teatrów eksperymentalnych".

 

Nurt ten był ważny dla rozwoju japońskiej kinematografii i wykład ma na celu poszerzyć wiedzę etnologów z zakresu ogólnej wiedzy o kulturze Japonii. Mianem japońskiej nowej fali w kinie określa się formację artystyczną, za której twórcę uważa się Nagisę Oshimę, reżysera takich filmów jak: Imperium Zmysłów, Tabu czy Podwójne samobójstwo latem w Japonii.

 

 

 

 

Na zaproszenie koła KNA Arcana wykład poprowadzi mgr Nikodem Karolak, japonista i doktorant z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujący się w tematyce kina i teatru Japonii.

 

Wykład odbędzie się o godz. 15:30 w sali nr 30. Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

Nowa publikacja "Jem jô Rëbôk..."


 

 

Ostatnio ukazała się książka pod redakcją prof. Anny Kwaśniewskiej

pt. "Jem jô rëbôk... Rybołówstwo  na Kaszubach. Tradycja  i współczesność".

 

 

W badaniach, dzięki którym ukazała się ta publikacja, brali też udział studenci

etnologii gdańskiej.

 

 

Polecamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spacer rowerowy szlakiem Masonerii - 23 maja o 12:00


 

 

Celem wycieczki rowerowej jest zaprezentowanie miejsc, które kiedyś był powiązane z masonerią oraz wskazanie symboli wolnomularskich, występujących często na zabytkowych budynkach w mieście.

 

Pierwsze przekazy o loży wolnomularskiej w Gdańsku pochodzą z XVI wieku, a prawdziwy ich rozkwit sięga XVIII wieku. Działalność tej organizacji polegała na wzajemnym wsparciu finansowym, zrzeszaniu ludzi gotowych wspierać tych, którzy pomocy potrzebują.

 

 

 

 

Pokażemy m.in. gdzie istniała loża “Eugenia pod Ukoronowanym Krzyżem” oraz w którym miejscu przebiega tajemnicza ulica Masońska. Rowerowa wycieczka przebiega przez Dolne i Główne Miasto, Aniołki oraz Wrzeszcz.

 


Uczestnicy koniecznie muszą przyjść z rowerami. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: kopittke.r@gmail.com, w tytule wpisując 'spacer masoni', a w treści liczba zgłaszanych osób.

 

Miejsce i czas: Startujemy na Dolnym Mieście, nieopodal przystanku Akademia Muzyczna (dokładnie ulica Ułańska 11) w sobotę 23 maja o 12:00.

 

 

Dla zainteresowanych: strona wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

Konferencja „Polacy z Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza ojczyzna” - 22 maja


 

 

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Roku Pamięci o Wilnie i Kresach w Gdańsku. W roku 2015 mija 70 lat od momentu, gdy do Gdańska dotarły pierwsze transporty kolejowe przesiedleńców zwanych wówczas repatriantami. W Gdańsku i Sopocie po II wojnie światowej osiedliło się około 40 tys. Kresowiaków. Szacuje się, że prawie 1/3 mieszkańców Gdańska wywodzi swoje rodowody z Wileńszczyzny.

 

 

Konferencja odbędzie się 22 maja o godzinie 10:00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w audytorium A203. Serdecznie zapraszamy!

 

 

                        

 

                                                            strona wydarzenia na facebooku

 

 

W czasie konferencji referowane będą wyniki badań naukowych oraz wykłady monograficzne przygotowane przez doktorów i studentów z ośrodków akademickich mieszczących się w Gdańsku, Wilnie, Wrocławiu i Warszawie. Spotkaniu będzie towarzyszyć otwarcie wystawy „Z Wilna do Gdańska”, która jest prezentacją wspomnień osób przesiedlonych.

 

 


Program konferencji:


10:00   -   otwarcie konferencji oraz wystawy “Z Wilna do Gdańska”


10:45   -   dr Teresa Dalecka (Vilniaus Universitetas), "Losy polonistów wileńskich z okresu międzywojennego"


11:15    -   dr Łukasz Smyrski (Uniwersytet Warszawski), ”Czy istnieje 'idiom wileński'? Konteksty badań etnograficznych na Wileńszczyźnie”


11:45    -   dr Krystyna Rutkowska (Vilniaus Universitetas). "Cechy szczególne obrzędów ludowych na pograniczu języków i kultur"


12:15 - 12:30    -   przerwa kawowa


12:30    -   dr Katarzyna Stankiewicz (Uniwersytet Gdański), "Wileńscy gdańszczanie. Konteksty tożsamościowe"


13:00    -   dr Grzegorz Dąbrowski (Uniwersytet Wrocławski), "Pojęcie ojczyzny Polaków z Wileńszczyzny“


13:30    -   Joanna Zackiewicz, Marcin Stojałowski (studenci etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), wystąpienie


14:00    -   zakończenie konferencji i poczęstunek

 

 

Konferencję została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski. Projekt został dofinansowany z funduszy miasta Gdańska.

 

 

 

 

 

 

Obowiązkowy wykład z własności intelektualnej


 

 

Szkolenie z zakresu Ochrony własności intelektualnej dla studentów etnologii pierwszego roku studiów I i II stopnia odbędzie się w budynku Wydziału Historycznego UG (ul. Wita Stwosza 55) w następujących terminach:

 

 

- dla studentów 1 roku MSU - 15 maja o godz. 16:45 w sali 1.43

 

- dla studentów 1 roku licencjatu - 22 maja o godz. 13:15 w sali 1.43

 

 

Szkolenie będzie miało formę wykładu. Obecność obowiązkowa!

 

Studenci z pozostałych roczników, którzy nie odbyli swojego szkolenia w wyznaczonym dla nich rok temu terminie, proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu Instytutu w celu zapisania się na szkolenie.

 

 

 

 

 

 

Finał II konkursu antropologicznego


 

 

23 kwietnia o godzinie 12:00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku odbył się finał II Konkursu Antropologicznego. Zachęcamy do zapoznania się z relacją i galerią zdjęć z wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

V Edycja Konkursu na Etno-artykuł


 

 

 

 

W konkursie może brać udział każdy student etnologii I i II stopnia, który napisze krótki (do 10 stron standardowego maszynopisu) artykuł na dowolny temat, przygotowany w oparciu o przeprowadzone samodzielnie badania terenowe, choćby w trakcie praktyk terenowych.

 

Nie liczy się ilość zebranego materiału badawczego, lecz jego jakość: podziel się z nami niezwykłym doświadczeniem terenowym, intrygującym materiałem badawczym czy oryginalnym ujęciem badanego zjawiska! W ramach artykułu nie ma miejsca na szerokie rozważania teoretyczne, niemniej konceptualizacja danych empirycznych w podstawowym zakresie jest niezbędna.

 

 

Na artykuły czekamy do 30 kwietnia 2015 roku.

 

Zwycięski artykuł zostanie opublikowany (w dziale „Komunikaty") w mającym 120-letnią tradycję piśmie etnologicznym LUD, będącym organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych.

 

 

Regulamin konkursu i dane kontaktowe można znaleźć na stronie organizatora.

 

 

 

 

 

Gościnny wykład profesora z Japonii


 

 

19 marca bieżącego roku w ramach zajęć z Kultury i społeczeństwa japońskiego odbył się gościnny wykład prof. Satoshiego Warity na temat historii Japonii.

Prowadzony był oczywiście w języku japońskim i tłumaczony na bieżąco dzięki uprzejmości dr Splisgarta.

 

 

Profesor był także gościem na zajęciach z Kultury i języka japońskiego, podczas których obdarował uczestników upominkami z Japonii.

 

 

Poniżej zdjęcia upamiętniające to wyjątkowe wydarzenie.

 

 

 

 

 

Nasz gość, prof Satoshi Warita, rozrysowujący oś czasu z przełomowymi datami w japońskiej historii oraz schemat przedstawiajacy drabinę społeczną.

 

 

 

 

 

                                                                     

fot. Maksymilian Jeremi Hryniewicki Rodowicz.

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy numer Etno Horyzontów


 

 

Etno Horyzonty jest to nowy projekt stworzony przez nasze Koło Naukowe Antropologów "Arcana" i skierowany do uczniów szkół ponadgimazjalnych, mający na celu popularyzację zagadnień związanych z etnologią.

 

Etnologia jest nie tylko dyscypliną poszerzającą horyzonty, umożliwiającą poznawanie wielu kultur, ale także uczącą otwartości i odnajdywania się na współczesnym rynku pracy.

 

Chcemy także pokazać, jak wiele interesujących rzeczy może napotkać etnolog podczas swoich badań oraz na czym polega myślenie antropologiczne. Ukazanie się pierwszego numeru biuletynu zbiega się z początkiem wiosny, dlatego właśnie ten temat króluje na jego stronach.

 

Każda chętna osoba, nawet jeśli nie jest członkiem Koła, może współtworzyć z nami czasopismo, do czego gorąco zachęcamy!

 

Z pierwszym numerem można zapoznać się tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

Studia za granicą


 

Uniwersytet Gdański i etnologia posiadają wiele ofert wyjazdów zagranicznych m.in. do Argentyny, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami w odpowiedniej zakładce.

 

 

 

 

 

Zmiana w planie zajęć


 

Nastąpiła trwała zmiana w planie zajęć dla I i II roku MSU. Wykład z Wprowadzenia do antropologii Japonii został przesunięty na godz. 12:00, a Kultura i język japoński na godz. 13:45.

 

 

 

 

 

Święto Uniwersytetu Gdańskiego


 

Dzień 20.03.2015 jest Świętem Uniwersytetu Gdańskiego i jest wolny od zajęć.

 

 

 

 

 

Spotkanie z cyklu "Ścieżki Antropologii Współczesnej"


 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na trzecie już w tym roku akademickim spotkanie w ramach cyklu Ścieżki Antropologii Współczesnej.

 

"Ścieżki Antropologii Współczesnej" to cykl spotkań z antropologami i podróżnikami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem na temat innych kultur i etnologii w szerokim tego słowa znaczeniu. Celem projektu jest przybliżenie studentom i mieszkańcom Trójmiasta nauki, jaką jest antropologia oraz ukazania sylwetki etnologa jako badacza kulturowej różnorodności i odmienności.

 


Naszym gościem tym razem będzie mgr Klaudyna Hebda, która jest socjologiem i kulturoznawcą; ukończyła studia zielarskie na Uniwersytecie Rolniczym i obecnie studiuje na drugich studiach ziołoznawczych na Uniwersytecie Rzeszowskim w Weryni. Jest też doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej zainteresowania naukowe są związane z dziedziną etnobiologii, a konkretnie etnofarmacji, i obejmują zwłaszcza badania zależności pomiędzy ludźmi i roślinami leczniczymi.

W ramach swojego wykładu zatytułowanego „Etnobotanika – zależności między ludźmi i roślinami” przybliży słuchaczom m.in. historię i podstawowe założenia etnobotaniki, która jest interdyscyplinarną dziedziną łączącą nauki społeczne oraz biologiczne, ale także najnowsze trendy i badania nad dzikimi roślinami jadalnymi oraz z zakresu etnofarmacji, etnomedycyny i etnobotaniki miejskiej.


Wykład odbędzie się 18 marca o godzinie 17:00 w sali nr 30 w Instytucie Archeologii i Etnologii UG przy ul. Bielańskiej 5. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony wydarzenia.

 

 

 

 

 

Erasmus


 

10 marca o godz. 11.00 w pokoju 103 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+. Dla zainteresowanych wyjazdem informacje znajdują się w odpowiedniej zakładce.

 

Uwaga! Zmieniły się niektóre zasady m.in. o wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już wcześniej uczestniczyły w programie.

 

 

 

 

 

Spotkanie z cyklu "Ścieżki Antropologii Współczesnej"


 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na drugie już w tym roku akademickim spotkanie w ramach cyklu Ścieżki Antropologii Współczesnej.

 

"Ścieżki Antropologii Współczesnej" to cykl spotkań z antropologami i podróżnikami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem na temat innych kultur i etnologii w szerokim tego słowa znaczeniu. Celem projektu jest przybliżenie studentom i mieszkańcom Trójmiasta nauki, jaką jest antropologia oraz ukazania sylwetki etnologa jako badacza kulturowej różnorodności i odmienności.


W tym semestrze naszym gościem będzie mgr Sylwia Pietrowiak, która jest doktorantką Wydziału Historycznego UG oraz absolwentką Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują antropologię Azji Środkowej, antropologię rodziny i pokrewieństwa, oraz takie zagadnienia jak rola kobiet w życiu społecznym i obrzędowość. Prowadzi badania terenowe w północno-wschodnim Kirgistanie, na pograniczu z Kazachstanem, a w ramach wykładu zatytułowanego "Obce i oswojone czyli o uspołecznianiu przemocy. Świat kirgiskich kobiet w perspektywie antropologicznej" przybliży słuchaczom zjawisko transformacji społecznej, jaką przechodzi kirgiska kobieta w ciągu swojego życia.

Wykład odbędzie się 27 lutego o godzinie 18:00 w sali nr 30 w Instytucie Archeologii i Etnologii UG przy ul. Bielańskiej 5. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony wydarzenia.

 

 

 

 

 

Projekt "Rok Obrzędowy z Wikipedią"


 

 

Projekt realizowany jest przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Wikipedię oraz dzięki wsparciu z grantu Ministerstwa Kultury.
 

Zapraszamy do uczestnictwa studentów lub doktorantów z całego Wydziału (limit miejsc: 1-2 osoby). Pod koniec lutego 2015 rozpoczniemy już pierwszą fazę działań. Istnieje możliwość zaliczenia takich działań jako praktyk studenckich.
 

 

Opis projektu:
 

,,Rok obrzędowy z Wikipedią" to pomysł na systematyczne, profesjonalne działania prowadzące do założonych celów, którymi są: zwiększenie naukowej wiarygodności haseł i zwiększenia zasobów w Wikipedii z zakresu wybranych zachowanych zwyczajów na terenie Polski, a przez to również upowszechenienie wiedzy etnograficznej; świadome włączenia użytkowników w tworzenie zasobów Sieci oraz udostępnienie zebranych materiałów (w tym publikacji audiowizualnej, fotograficznej i edukacyjnej) w Internecie na otwartych licencjach Creative Commons, co umożliwi ich dalsze wykorzystywanie przez użytkowników Internetu. Planowana jest m.in. wirtualna wystawa, DVD z filmami i darmowa publikacja (również w formie elektronicznej) dokumentująca projekt.

Projekt zakłada wspólne badania terenowe pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, redaktorów i fotografów Stowarzyszenia Wikimedia Polska i wolontariuszy (studentów i doktorantów kierunków etnograficznych i kulturoznawczych).

Zadaniem wolontariuszy będzie aktywne uczestnictwo w warsztatach oraz w działaniach dokumentacyjnych w terenie, po wcześniejszym przeszkoleniu zarówno etnograficznym, jak i w zakresie edytowania Wikipedii. Wolontariusze będą uczestniczyć w szkoleniu na koniec lutego, w wybranych wyjazdach w teren, w pracach nad dokumentacją oraz w listopadowym finale.

 

 

Fazy projektu:


I faza: Pod koniec lutego 7 wolontariuszy z różnych województw (1 z Warszawy, 6 z innych ośrodków związanych geograficznie z konkretnymi badanymi w projekcie obszarami) stawia się na Wiki-szkoleniu i warsztatach etnograficznych w Warszawie w siedzibie Muzeum (na koszt organizatorów). Warsztaty będą koncentrowały się na takich kwestiach jak poprawne tworzenie i redakcja haseł w Wikipedii, podstawy etnograficznych badań terenowych oraz poprawność merytoryczna haseł z zakresu kultury ludowej czy ogólnie etnografii.
 

II faza: Wzięcie udziału w jednym lub w dwóch z wyjazdów i praca nad dokumentacją tego wyjazdu. Wspólne badania terenowe odbędą się w 7 wybranych miejscowościach w celu udokumentowania wybranych obrzędów na terenie Polski. Będą to obrzędy, które nie zostały opisane w Wikipedii lub istnieją jedynie w formie krótkiego, ogólnego opisu. Następnie wolontariusze uczestniczyć będą we wprowadzaniu pogłębionych opisów tych zwyczajów do internetowej encyklopedii wraz z opatrzeniem ich materiałem ilustracyjnym oraz bibliograficznymi linkami do sprawdzonych źródeł.

 

Poszczególne cykle wyjazdów:

 

1) marzec-kwiecień: dokumentacja takich zwyczajów jak „marzaniok-gaik” z województwa śląskiego; licznych zwyczajów wielkanocnych (np. orszaku Siudej Baby z Lednicy Górnej)

 

(w maju przerwa na opracowanie haseł)

 

2) czerwiec: obrzęd „ścinania kani” z Łączyńskiej Huty

 

(lipiec będzie przeznaczony na montaż materialów filmowych i fotograficznych oraz na promocję dotychczasowych działań m.in przez WikiRadio)

 

3) sierpień: odpust w święto Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej Wsi Reszelskiej; prawosławne obchody święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy połączone z obrzędem poświęcenia plonów w miejscowości Dubin.

 

III faza: Impreza finałowa o charakterze kulturalno-edukacyjnym zatytułowana "Rok obrzędowy z Wikipedią" odbędzie się dnia 17.11.2015 r. w Muzeum, a w jej ramach zaplanowana jest m.in.: konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostaną rezultaty projektu oraz przegląd filmów i wykonanych fotografii zrealizowanych podczas badań.

Dzień wcześniej lub później odbędzie się szkolenie wybranych przedstawicieli z badanych społeczności lokalnych, by mogli oni w przyszłości rozbudowywać hasła nawet po zakończeniu projektu.

Na obu tych wydarzeniach obecni będą również studenci-wolontariusze.Kontakt:

 

- Zgłoszenia prosimy kierować pod adres organizatora: Klara Sielicka-Baryłka, adiunkt w Dziale Etnografii Polski i Europy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

 

- Strona projektu.

 

 

 

 

 

Plany zajęć


 

Z planami zajęć na semestr letni można się już zapoznać w odpowiedniej zakładce. Plany są uaktualniane na bieżąco.

 

 

 

 

 

Pierwsze miejsce naszego studenta w konkursie fotograficznym


 

Gratulujemy studentowi pierwszego roku, Maksymilianowi Jeremiemu Hryniewickiemu Rodowiczowi, zdobycia głównej nagrody w konkursie fotograficznym "Antropolog w terenie" organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów UAM.  
Zwycięskie zdjęcie nosi tytuł "Dziki Zachód". 
Gratulacje można składać Maksymilianowi osobiście lub na naszym profilu na FB.

 

Dziki zachód, fot. Maksymilian Jeremi Hryniewicki Rodowicz

 

 

 

 

 

Konferencja „Teren nieoczywisty w antropologii” - 14-15 kwietnia 2015


 

Uwaga! Zgłoszenia zostały przedłużone do 21 lutego 2015! Więcej informacji tutaj.

 

Zapraszamy na studencko-doktorancką IX Międzyuczelnianą Konferencję Antropologiczną, której tematem przewodnim będzie: „Teren nieoczywisty w antropologii”, która odbędzie się 14-15 kwietnia 2015 roku w Cieszynie.

 

Celem konferencji jest podjęcie próby zdefiniowania nowych znaczeń, nowych terenów, ktore pozornie są niezwiązane bądź zastrzeżone dla innych dyscyplin. W ramach konferencji chcielibyśmy się przyjrzeć następującym obszarom:

• media, nowe media;

• antropologia jako polityka;

• nowe ruchy społeczne;

• technologie – posthumanizm;

• nowy regionalizm;

• użytkowa sztuka uliczna;

• literatura, film, architektura;

 

 

 


Więcej o wydarzeniu: strona wydarzenia, zaproszenie na konferencję oraz karta zgłoszeniowa (formularz zgłoszeniowy).

 

Dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji:

Udział w konferencji jest płatny, ale istnieją różne opcje dofinansowania, a w zależności od liczby chętnych osób jest możliwość wystąpienia z wnioskiem grupowym. W tym celu prosimy o kontakt na naszego maila strony etnologii wraz z deklaracją wybranego przez siebie tematu bądź obszaru zainteresowania.

 

 

 

 

 

Otwarcie Biblioteki Antropologicznej


 

Biblioteka Antropologiczna będzie czynna w każdą środę w godzinach 10-14. Więcej informacji wkrótce na podstronie biblioteki. Wyjątkowo ze względu na przerwę miedzysemestralną biblioteka będzie zamknięta 11 i 18 lutego.

 

 

 

 

 

 

Podział roku


 

Zimowa sesja egzaminacyjna zaczyna się 29 stycznia. Z podziałem bieżącego roku akademickiego można zapoznać się tutaj lub na pasku szybkiego dostępu po lewej.

 

 

 

 

 

Godziny dziekańskie


 

Dnia 23.12 ustanowione zostały godziny dziekańskie od 8 do 20; co w praktyce oznacza, że dzień ten jest wolny od zajęć.

 

 

 

 

 

Projekcja filmu "A wczora z wieczora..."


 

13 grudnia w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku odbędzie się premiera filmu ,,A wczora z wieczora...''. Film przedstawia grupę kolędniczą z Tuchlinka i jest efektem antropologicznych badań terenowych prowadzonych na terenie gminy Sierakowice, w których wzięło udział czworo studentów etnologii UG. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

Spotkanie z cyklu "Ścieżki Antropologii Współczesnej"


 

 

Studenckie Koło Naukowe Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Ścieżki Antropologii Współczesnej.

"Ścieżki Antropologii Współczesnej" to cykl spotkań z antropologami i podróżnikami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem na temat innych kultur i etnologii w szerokim tego słowa znaczeniu. Celem projektu jest przybliżenie studentom i mieszkańcom Trójmiasta nauki, jaką jest antropologia oraz ukazania sylwetki etnologa jako badacza kulturowej różnorodności i odmienności.


W tym roku akademickim cykl rozpoczynamy spotkaniem z Michałem Kochańczykiem, podróżnikiem który przebywał w wielu afrykańskich wioskach, miał możliwość zaprzyjaźnić się z miejscową ludnością i poznać ich życie. Spotkanie będzie opowieścią o tradycyjnych zwyczajach mieszkańców, których animistyczne wierzenia splotły się z islamem i chrześcijaństwem, w sposób trudny do pojęcia dla Europejczyków.

Wykład odbędzie się 11 grudnia o godzinie 17:00 w Instytucie Archeologii i Etnologii UG przy ul. Bielańskiej 5 w sali nr 30. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy także do odwiedzenia strony wydarzenia.

 

 

 

 

 

Andrzejki etnologiczne


 

 

Zapraszamy wszystkie roczniki etnologii!

 

 

 

 

 

 

Dzień Ameryki Południowej - 30.11.2014


 

 

Kolejne spotkanie z cyklu: „Jesteśmy tacy sami, jesteśmy różni”. Dzień Ameryki Południowej odbędzie się 30 listopada 2014 w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku-Oliwie. Prelekcje wygłoszą wieloletni badacze ludów Amazonii i pracownicy naszego zakładu, dr Mariusz Kairski oraz dr Tarzycjusz Buliński. Swoje wystąpienie będzie miało również SKNE, które opowie o Ameryce Południowej. Więcej informacji na stronie wydarzenia. Zapraszamy!

 

 

 

 

 

Konkurs fotografii etnograficznej „Etno w oku” 

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zapraszają do wzięcia udziału w II edycji konkursu fotografii etnograficznej „Etno w oku”.

 

Konkurs, kontynuując założenia swojej ubiegłorocznej odsłony, ma na celu zebranie i zestawienie ze sobą rozmaitych spojrzeń, metod pracy i punktów widzenia zawartych w zdjęciach etnografów. Chcemy zaprosić do zmierzenia się z antropologicznym punktem widzenia i znaleźć odpowiedź na pytanie: jak pracują obrazem współcześni antropolodzy kultury? O czym i w jaki sposób opowiadają swoimi zdjęciami, nie mogąc w pełni przełożyć złożonej rzeczywistości na język pisany? Jak łączą ze sobą medium tekstowe i wizualne, i co z tych połączeń wynika?

 

Data zgłoszeń: do 30.11.2014.

 

Regulamin i zasady konkursu są dostępne na stronie wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Indonezyjska "Ogród Sztuk" - 21-23 XI 2014


 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodwej Konferencji Indonezyjskiej „Ogród Sztuk - Taman Seni Indonesia" organizowanej przez Koło Naukowo-Artystyczne Wielokulturowych Źródeł Teatru UG na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

"Ogród Sztuk" odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2014 na Wydziale Filologicznym UG.

 

Naukowa dysputa na temat zagadnień teatru Indonezji wzbogacona jest o unikalną ofertę szkoleniową adresowaną do studentów oraz osób spoza środowiska akademickiego, dorosłych, dzieci, seniorów. Uczestnictwo we wszelkich działaniach jest otwarte i nieodpłatne.

 

W programie m.in. pokaz tańców indonezyjskich oraz liczne warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, w tym gamelanowe, tańca Sumatry i inne.

Uczestnictwo we wszelkich działaniach jest otwarte i nieodpłatne.

 

Program konferencji oraz strona wydarzenia.

 

 

 

 

 

Wolny dzień od zajęć


 

10 listopada 2014 r. jest Dniem Rektorskim wolnym od zajęć.

 

 

 

 

 

Dzień Australii i Oceanii - 09.11.2014


 

Dnia 9 listopada odbędzie się Dzień Australii i Oceanii w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku-Oliwie. W programie między innymi prelekcja kierownika naszego zakładu, prof. Wojciecha Bębna, pt: "Aborygeni, pierwsi nomadzi", oraz prezentacja Studenckiego Koła Etnologów UG połączona z quizem. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

Obowiązkowe kursy


 

Uprzejmie przypominamy o obowiązkowych kursach dla studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia:

 

- szkolenie BHP (dla studentów pierwszego roku licencjatu i wszystkich osób, które go wcześniej nie odbyły na Uniwersytecie Gdańskim): dla studentów etnologii obowiązuje wyłącznie w formie e-learningowej i znajduje się na Portalu Edukacyjnym (po zalogowaniu). Uwaga! Szkolenie BHP należy odbyć do 31 października. Studenci wpisani na I rok studiów w wyniku rekrutacji dodatkowej przeprowadzonej w trakcie trwania roku akademickiego mają obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP w terminie 30 dni od daty wpisania na kierunek studiów. Po zaliczeniu szkolenia należy wydrukować z Portalu Studenta oświadczenie o jego odbyciu (znajduje się po zalogowaniu na stronie głównej po prawej stronie) i następnie zanieść je do dziekanatu.
Uwaga! Odbycie kursu BHP poza wyznaczonymi terminami będzie płatne! Zwykle następuje to po nie zgłoszeniu się w 2 lub 3 terminie, więc bez paniki ;)
Dla zainteresowanych: regulamin szkolenia BHP.

 

- szkolenie biblioteczne (dla studentów pierwszego roku licencjatu i wszystkich osób, które go wcześniej nie odbyły na Uniwersytecie Gdańskim): także obowiązuje wyłącznie w formie e-learningowej. Szkolenie biblioteczne dla studentów jest dostępne na Portalu Edukacyjnym. Pozytywne zdanie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie aktywowało konto czytelnika.

 

- wykład o ochronie własności intelektualnej (dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich): wykład odbędzie się w semestrze letnim.

 

- poza kursami należy również złożyć umowę o warunkach odpłatności za studia (dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich): na Portalu Studenta jest do wygenerowania umowa (w zakładce "Elektroniczny Indeks"), którą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, następnie oba uzupełnić i dostarczyć do dziekanatu do końca października.

 

 

Ogłoszenie dla II roku licencjatu od opiekuna roku, dr Bulińskiego:
Przypominam tym z Państwa, którzy jeszcze nie mają zaliczonych tych przedmiotów, o konieczności zaliczenia dwóch kursów:
- Wykład o ochronie własności intelektualnej
- kurs BHP.

 

 

 

 

 

Dzień azjatycki - 26.10.2014


 

 

Zapraszamy na Dzień Azjatycki, który odbędzie się 26 października 2014 roku w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. W programie między innymi wykład pracownika naszego zakładu, dr Jacka Splisgarta, o życiu codziennym Japończyków widzianym oczami antropologa. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

 

 

 

 

 

Odwołane zajęcia


 

W dniach od 13.10 do 17.10.2014 wszystkie zajęcia z dr M. Kairskim są odwołane.

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku


 

Inauguracja dla studentów pierwszego roku etnologii odbędzie się 6 października o godzinie 12:00 w budynku przy ul. Bielańskiej 5 w sali numer 55.

Od 6 października również zaczynają się zajęcia dla pozostałych roczników. Plan zajęć jest już dostępny (na ten tydzień przypada tura zajęć z dr Bulińskim). Witamy nowych i dotychczasowych studentów w roku akademickim 2014/2015!

 

 

 


Dodatkowa rekrutacja


 

Dodatkowa rekrutacja na etnologię I i II stopnia trwa do 20 października włącznie. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów oraz zasadami rekrutacji.

 

 

 

 

Rekrutacja na studia


 

To już ostatni moment, by wziąć udział w rekrutacji na studia etnologiczne w Gdańsku! Osoby zainteresowane naszym kierunkiem (studia licencjackie i magisterskie) zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów. Rejestracja kandydatów na studia I i II stopnia trwa do 15 września.

 

 

 

 

Kaszubskie spotkania z tradycją 19-21 IX 2014


 

Projekt „Kaszubskie spotkania z tradycją” to oferta artystycznego spotkania z kaszubską kulturą tradycyjną skierowana do szerokiego grona zainteresowanych, jak również do mieszkańców gminy Kolbudy, odpowiadająca na jej zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. 

 

Naszym celem jest przybliżenie kultury kaszubskiej od strony merytorycznej w postaci wykładów specjalisty w zakresie języka kaszubskiego, historii oraz kultury Kaszub Karola Rohde - współzałożyciela Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota; oraz przez zaangażowanie do czynnego eksplorowania tej jakże odmiennej kultury poprzez aktywny udział w warsztatach wokalnych.


Ważnym etapem projektu „Kaszubskich spotkań z tradycją” będzie zabawa taneczna z muzyką na żywo wraz z animacją tańców kaszubskich. Specjalnie zaproszeni na te okazje artyści to ostatni wiejscy kaszubscy muzykanci w składzie Władysław Jankowski – harmonia diatoniczna, Eugeniusz Raulin – saksofon i klarnet. Muzykanci ci uświetniali zabawy i wesela w latach 50 - 70tych. W ich repertuarze znajdują sę rheinlandry, polki, walczyki, marsze oraz inne tradycyjne melodie w niestylizowanej formie. Ich udział w tym wydarzeniu jest swoistym ewenementem na skalę regionu, a w stosunku do obecnie prezentowanych scenicznych form folkloru kaszubskiego tworzy szansę na uczestnictwo w autentycznym historycznym „ocaleniu od zapomnienia” tego ginącego już na mapie kraju muzycznego zjawiska.

 

więcej o wydarzeniu

 

 

 

 

Finał I Konkursu Antropologicznego


 

W Muzeum Etnograficznym w Gdańsku odbył się finał I Konkursu Antropologicznego dla uczniów szkół średnich. 

 

Konkurs wygrała Sylwia Skocelas z II LO w Słupsku.
Drugie miejsce zdobyła Dominika Olender z II LO w Słupsku.
Trzecie miejsce zajęła Stella Szulc z VIII LO w Gdańsku.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Na uroczystość przybył Dziekan Wydziału Historycznego prof. Wiesław Długokęcki i Prodziekan prof. Arnold Kłonczyński. Laureatów witał również szef gdańskiej etnologii prof. Wojciech Bęben. Konkurs zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG. Poczęstunek na gali przygotowało Koło Naukowe Antropologów ARCANA. Finał połączony był z wystawą zdjęć z wypraw do Amazonii autorstwa gdańskich antropologów: dr Tarzycjusza Bulińskiego i dr Mariusza Kairskiego.

 

Galeria zdjęć z wydarzenia